propozice

Srdečně Vás zveme na 1.ročník voříškiády a výstavy pejsků bez PP

Datum konání akce: 13.5.2017

Místo konání: Kly u Mělníka,na hasičském hřišti

Startovné: Za prvního pejska jednoho majitele 150,- , za každého dalšího 100,-  Platba na místě po dohodě

V případě zaplacení startovného a neúčasti psa na výstavě,podléhá poplatek za účast (startovné) v plné výši spolku Dočasky De De. Startovné se nevrací.

Uzávěrka přihlášek: 13.4.2017 podle počtu přihlášených pejsků i déle.

Platby zasílejte na účet číslo: 670100-2212314406/6210

Program:

8:00-9:00 Přejímka psů

9:15          Zahájení výstavy

9:15-12:00 Posuzování

12:00-12:30 Obědová pauza

12:30-14:30 doplnkové soutěže, vyhlášení absolutního výherce

časy jsou pouze orientační


Kategorie výstavy:

ŠTĚNĚ (od 4 měsíců- 12 měsíců kříženci/psi bez pp)

VETERÁNI (od 8 let a výše kříženci/psi bez pp)

VOŘÍŠEK POD 40CM

VOŘÍŠEK NAD 40CM

PSI BEZ PP POD 40CM

PSI BEZ PP NAD 40CM

ABSOLUTNÍ VÍTĚZ ( z každé kategorie postupuje automaticky 1.místo do soutěžě o absolutního vítěze)

V případě malého množství v jednotlivých kategoriích má pořadatel právo kategorie sloučit.

Doplnkové soutěže:

PEJSEK ŠIKULA

DÍTĚ A PES

PSÍ DUO

Jednotlivá soutěž 30,-

Veterinární a všeobecné podmínky:

-pes musí být klinicky zdraví

-pes musí mít platnou vakcinaci proti vzteklině uvedenou v očkovacím průkazu (nesmí být starší než 1rok)

-z výstavy se vylučují háravé feny,ve vysokém stavu březosti,kojcí feny a psi s kupírovanýma ušima.

Po dobu konání výstavy musí majitelé zabezpečit svá zvířata tak, aby nedocházelo vzájemnému napadání nebo poranění zvířat či osob a jsou plně zodpovědni za případnou škodu či újmu, způsobenou jejich psem. Agresivní psi budou z výstavy vyloučeni bez nároku na vrácení startovného. Pořadatel neodpovídá za škody způsobené psem nebo vystavovatelem,ani za úhyn nebo ztrátu psa. Volné pobíhání psů není dovoleno a kousaví psi musí být vybaveni náhubkem. Vystavovatelé jsou povinni udržovat pořádek v areálu výstavy, uklízet po svých psech a řídit se pokyny pořadatelů.